Overzicht van historische bronnen

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


 

In dit overzicht zijn de historische bronnen genoemd die momenteel op dit domein zijn geplaatst ten behoeve van (lokaal-)historisch onderzoek. Dit onderzoek is aanvullend op, en ondersteunend aan, het genealogisch onderzoek. Midden juli 2006 waren 190 bewerkingen geplaatst en op deze pagina genoemd. Bij bewerkingen die in elektronische vorm van derden zijn verkregen is dit achter de bron tussen rechte haken aangegeven; de legenda hiervan staat onderaan deze pagina.
De bronnen zijn vanzelfsprekend ook te vinden op de site Regelgeving in de Nederlanden, waar inmiddels links naar meer dan 2200 bewerkingen zijn opgenomen.

NOOT: Omdat hieronder veel regelgeving is te vinden omtrent het huwelijk, is hiervan een aparte pagina opgenomen waar deze gegevens naar rechtsgebieden zijn geordend. Hierbij wordt de relatie tussen de verschillende soorten regelgeving ook beter zichtbaar.

 

Momenteel zijn de volgende bronbewerkingen op deze site geplaatst:

algemeen of provinciaal (alfabetisch, daarbinnen chronologisch)

plaatselijk of regionaal (alfabetisch, daarbinnen chronologisch)

 

Materiaal van derden verkregen om te bewerken en online te plaatsen:

 

 

© 2000-2010 Herman de Wit - Maarssen - Nederland