Genealogie Abbring

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


In Gens Nostra 1981 en 1982 (kwartierstaat Swart-Mulder) is over leden van dit geslacht gepubliceerd; deze gegevens zijn verwerkt in deze genealogie. Enkele aanvullende gegevens zijn verkregen van de heer R.G. Louw, die een uitgebreid onderzoek deed naar Watergangse geslachten. De neerslag van zijn werk is te vinden in een omvangrijk tweedelig werk, ruim 1400 pagina's, getiteld "Wie was wie in Watergang", Gouda, 2004, eigen uitgave [ contactadres R.G. Louw - r.g.louw@tiscali.nl ]. Enkele data op deze pagina blijken niet te kloppen volgens het werk van dhr. Louw; e.e.a. is hieronder nog niet gecorrigeerd!

 

I - Harmen Pietersz (....-1641)

Schepen in de Beemster (1639), begr. Beemster 16.4.1641, tr.(1) vermoedelijk Jannetje Pieters, o.tr.(2) Beemster 12.2.1639 Maritje Buijckesdr (in 1650 wonend i/d Beemster), dr. van Buijcke Cornelis Buijckesz, schepen van Barsingerhorn, in 1612 gehuwd met Trijntje Pieters

Harmen Pietersz huwde in 1639 als weduwnaar van Colmerland (Kollummerland), Maritje is van Barsingerhorn.
Op 1.2.1643 hertr. Maritje Buijckesdr Huijbert Adriaensz van Watergang

Kinderen:

  1. Pieter Harmensz Abbring; volgt II
  2. Harmen Harmensz Schouten; onderwijzer te Watergang, die na de dood van zijn broer Pieter en zijn vrouw zich belastte met de opvoeding van hun kinderen

 

 

II - Mr. Pieter Harmensz Abbring (1639-1670)

Gedoopt Beemster 4.11.1639, notaris, koster, voorzanger, onderwijzer, enz. te Nieuwendam, geadmitteerd voor het Hof van Holland 1.6.1663, ov. tussen 2.4.1669 en 29.9.1671, o.tr. Westzaandam 28.4.1657 Lucia (Lutske) Heeres, begr. Zaandam 31.7.1673

Kinderen:

  1. Hepeltje (oorspr. Ebeltje), geb. verm. Westzaandam omtrent 1659, begr. Watergang 31.10.1720; tr. huw. voorw. 15.10.1688 Cornelis Klaasz Kluijt, begr. Watergang (in eigen graf) 26.3.1723, zn van Klaas Cornelisz Kluijt en Geertje Jans van Dijck
  2. Harmen Pieters Abbring; volgt III
  3. Trijntie, d. Nieuwendam 24.11.1663, onder voogdij van oom Harmen Harmensz Schout 20.5.1685, begr. Watergang 9.6.1742; tr. Nieuwendam geref. gem. 22.11.1699 Jacobus Franksz, j.m. van Oostzaan
  4. Heere, d. Nieuwendam 28.1.1665, onder voogdij van oom Harmen Harmensz Schout 20.5.1685
  5. Pieter, d. Nieuwendam 26.12.1670, verm. jong overleden

 

 

III - Harmen Pietersz Abbring (16..-1728)

geb. verm. Westzaandam 1661, onder voogdij van zijn oom Harmen Harmensz Schout 14.1.1683, commandeur, schepen van Watergang en Landsmeer, begr. Watergang 25.3.1728, tr.(1) kort n 14.1.1683 (huw.voorw. voor notaris Dirk ten Bem te Landsmeer) Trijntje Jans Klaver, begr. Watergang 4.1.1716, dr. van Jan Pietersz Klaver en Hiltje Cornelis Groot; tr.(2) Ransdorp 5.9.1723 Niesje Pieters Spaander, weduwe van Durgerdam

Trijntje Jans Klaver had een broer genaamd Cornelis Jansz Klaver.
sept. 1720 - Harmen Pieters Abbring op de lidmatenlijst van de Watergang
1.1.1724 - Hermanus Pietersz Abbring is verkoren tot ouderling; hiervoor is hij tot 1.1.1722 ook al ouderling geweest

Kinderen uit 1e huw. (willekeurige volgorde):

  1. Pieter Harmensz, tr. Nieuwendam 8.11.1713 Niesje Jacobs Spanjaert
  2. Maritje Harmanus, begr. Watergang 28.2.1735
  3. Jan Harmanusz Klaver, geb. verm. Watergang omtrent 1690, commandeur 1728 t/m 1733, Watergang burgemeester, overl. Watergang, impost Landsmeer 3.11.1757, begr. Watergang 4.11.1757; tr. huw. voorw. 10.12.1712 Trijntje Jans Klaver, begr. Watergang 11.3.1750, dr van Jan Jansz Klaver en Grietje Pieters Beth (uit dit huwelijk tal van jong gestorven kinderen)
  4. Harmen Harmensz; volgt IV.a
  5. Hil(le)tje Harmanus, begr. Watergang 26.11.1725; tr. Zunderdorp 16.11.1721 Cornelis Jansz Bruijn, j.m. van Zunderdorp
  6. Lucia Harmanus, wonende Ilpendam, overl. Ilpendam 4.5.1764; tr. Watergang 18.5.1721 mr Lucas Hondius, geb. Watergang 11.11.1696, meester-chirurgijn, begr. impost Ilpendam 25.9.1734, zn van ds Ludovicus Hondius en Cornelia Kuijper
  7. Cornelis Harmanusz Klaver, later Abbring, volgt IV.b

 

 

IV.a - Harmen Harmensz Abbring (....-1774)

boer, schepen van Watergang, begr. Watergang 14.11.1774, tr.(1) Lijsbeth Cornelisdr., begr. Watergang 23.5.1724, tr.(2) Agnietje Egberts Morel, begr. Watergang 21.5.1767, dr. van Egbert Morel en Beertje Claas

1735-1738 en 1741-1744 - Harmen Hz. Abbring was diaken te Watergang
1748 - H. Abbring en Agnitie op de lidm.lijst van Watergang

Kinderen (dopen te Watergang):

  1. Hilletie Harmens, doop 12.3.1730
  2. Harmanus Harmensz, doop 30.3.1734, volgt V.a
  3. Jannetie, doop 7.10.1736
  4. Maritie, doop 25.1.1739

Te Watergang werden op de volgende data kinderen van hen begraven: 1.7.1722, 22.12.1731, 16.12.1732
Op 28.2.1735 werd begr. Marijtje Harmens, een dochter?

 

 

IV.b - Cornelis Harmensz Abbring (....-1754)

Tr. Trijntje Nannings Startius

Kinderen (gedoopt te Watergang):

  1. Harmanus Cor:, doop 24.5.1730
  2. Nanning Crelissen, doop 11.11.1738

 

 

V.a - Herman Hermansz Abbring (1734-1802)

burgemeester en schepen van Watergang en Landsmeer, begr. Watergang 14.7.1802, tr. Marritje Cornelis van Nek, begr. Watergang 3.5.1785 als Maritje Klaasz Nek, dr. van Cornelis Claasz van Nek (begr. Watergang 21.11.1750) en Trijntje Jans

Kinderen (alle data te Watergang):

  1. Trijntje, doop 24.8.1760
  2. Harman, doop 6.3.1763; volgt VI.a
  3. Cornelis, doop 7.7.1765; volgt VI.b
  4. Jan, doop 27.12.1767
  5. Jan, doop 26.2.1769; volgt VI.c
  6. Agnietje, doop 26.1.1772
  7. Sijmen, doop 26.3.1775 (obiit)

 

 

V.b - Hermanus Cornelisz Abbring (1730-1770)

Tr. Grietje Harmense de Jong

Kinderen (gedoopt te Watergang):

  1. Trijntje, doop 7.2.1762
  2. Cornelis, doop 12.2.1764
  3. Maritje, doop 3.11.1765
  4. Hilletje, doop 24.5.1767
  5. Harmen, doop 29.10.1769; volgt VI.d

 

 

VI.a - Harmanus Harmsen Abbring (1763- )

Imp.tr. Landsmeer 17.1.1786 (Hermanus Abbring als wed.!), wonende te Watergang, met Luijtje(Seijtje?) Lokhorst, wonende te Leersum (6,--)

Kinderen (gedoopt te Watergang):

  1. Geertje, doop 8.4.1787
  2. Pietje [zoon], doop 22.2.1789
  3. Willem, doop 4.3.1792 (obiit)

Misschien huwde hij daarna ene Maretje Sijmense Heijkamp, gelet op de volgende twee dopen (te Watergang):

  1. Hilletje, doop 30.12.1798; get. Trijntje Abbering
  2. Hilletje, geb./doop 3/7.7.1800; get. Trijntje Schuitemaker, h.vr. van Sijmen Kalf te Zunderdorp

 

 

VI.b - Cornelis Harmensz Abbring (1765-....)

Boer, imp.tr. Landsmeer 28.10.1786 (als j.m.) met Klaartje Reijnderts Baak (j.d.), beide te Watergang (6,--)

Kinderen (data te Watergang):

  1. Harmanus, doop 4.11.1787
  2. Marritje, doop Landsmeer 6.3.1791, overl. Landsmeer 14.8.1836, tr. Landsmeer 26.4.1812 Ciriacus Boeijink
  3. Grietje, geb./doop 21/23.6.1794 (obiit); get. Trijntje Abbering
  4. ...
  5. Trijntje, (alle data te Broek in Waterland) geb. 11.5.1805, overl. 30.6.1861, tr. 17.1.1828 Jan Bo(o)gaard, zn.v. Andries en Jannetje de Boodt

Op de volgende data zijn te Watergang kinderen begraven van Cornelis Abbering: 18.7.1794, 23.5.1795, 3.7.1795, 24.10.1796

 

 

VI.c - Jan Abbring (1769-....)

o.tr. Landsmeer 18.4.1789 Antje Abels Vlieger (6,-)

Kinderen:

  1. Marretje, doop Watergang 17.10.1790
  2. Jan, doop Zunderdorp 9.10.1791

 

 

VI.d - Harmen Harmensz Abbring (1769-1827)

Tr. Schellingwoude 26.3.1792 Hendrikje Pasman

Kinderen:

  1. Grietje, geb. Schellingwoude 28.4.1792
  2. Lijsje, geb. Schellingwoude 7.1.1794, overl. Nieuwendam 28.3.1817, tr. Hendrik Westerveld, d. Watergang 25.12.1791, boer, zn. van Hasker Wouters Westerveld en Antje Jans Schreuder
  3. Manus, geb. Schellingwoude 1.6.1796
  4. Hendrikje, doop Ransdorp 12.2.1799, overl. Landsmeer 15.11.1835, tr. Landsmeer 16.8.1818 Hendrik Westerveld (weduwnaar van haar zus Lijsje), d. Watergang 25.12.1791, boer, zn. van Hasker Wouters Westerveld en Antje Jans Schreuder

gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 31 januari 2010