Genealogie Noor
nakomelingen van Harmens Jurriens

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

Groningse gegevens samengesteld door mijn broer Simon de Wit


I - Harmen Jurriens

van Finsterwold, ouderling 1687, overl./begr. Nieuwe Beerta 29-5/3-6-1687, tr(1) Anna Everts, overl./begr. Nieuwe Beerta 11/16-5-1670, tr(2) voor 14-10-1676 Trijne Jans

Kinderen:

 1. Evert Harmens, volg II.a
 2. Jurrien Harmens; volg II.b
 3. Grietje Harmens, tr. Harmen Harmens
 4. Jan Harmens
 5. Lupp(o) Harmens; volg II.c
 6. Jacob Harmens; volg II.d

In 1666 sterven in Noord-Beerta in het Harrem Jurjens huis zeven personen aan de pest, die dan heerst. Een dochter van dit echtpaar was gehuwd met Jan Bruins (zwager van Luppo Harmens).

 

II.a - Evert Harmens

Tr(1) Beerta 2-11-1673 Toepke Berents, wed. van Lubbert Hinricks, tr(2) Beerta 9-10-1687 Antje Lodewijx.

Kind:

 1. Harm, doop Beerta 7-10-1688

 

II.b - Jurrien Harmens

Overl. Beerta 13-2-1700, tr. Nieuwe Beerta 9-7-1676 Lucke Sijmens

Kinderen:

 1. Simon; volg III.a
 2. Jan; volg III.b
 3. Anje, tr. Nieuwe Beerta (h.c.) 31-3-1719 Gosen Empkens
 4. Boewe, tr(1) Nieuwe Beerta (h.c.) 31-3-1719 Wijpke Ties, tr(2) Nieuwe Beerta (h.c.) 2-2-1724 Martien Tonkens

 

II.c - Luppo Harmens

overl. voor 1707, tr(1) Nieuwe Beerta 12-3-1682 Geeske Jans, tr(2) Nieuwe Beerta 24-3-1689 Hendrickje Wilkes, dr. van Wilcko Elses en Tiaecke Jans; zij tr(2) Nieuwe Beerta 31-7-1707 Geert Lubbers

Kinderen, alle data te Nieuwe Beerta:

 1. Anne, doop 11-6-1682, overl. 19-1-1695
 2. ...(?; zoon), doop 23-2-1690; wellicht identiek aan zoon Else, overl. 18-7-1696
 3. Jan, geb./doop 8/9-8-1691
 4. Abel, doop 1693
 5. Abraham, geb./doop 27/31-3-1695
 6. Benjamin, geb./doop 12/13-5-1697; volg III.c
 7. Wilcko, doop 1699, overl. 3-9-1703
 8. Tiaeckje, geb./doop 20-2-1701
 9. Sara, geb/doop 30/31-12-1702
 10. Anje, geb./doop 13/25-1-1705

 

II.d - Jacob Harmens

Tr. Wibke Rijckwerts (Rijpers).

Kinderen:

 1. ... (zoon), doop Nieuwe Beerta 18-4-1686
 2. Hille, geb./doop Nieuwe Beerta 22/28-4-1689, overl. Nieuwe Beerta 19-10-1689

Uit dit huwelijk is ook een dochter Anne Jacobs geboren, die als getuige optreden op 15-1-1707 te Finsterwolde.

 

III.a - Simon Jurriens

Tr(1) Beerta 21-11-1707 Elisabeth Sintes, tr(2) Beerta 23-8-1711 Trijntje Fransen, wed. van Menno Ipens

Kind:

 1. ..., doop Beerta 13-9-1708

 

III.b - Jan Jurjens

Tr. Lucke Simons

Kind:

 1. Jan, geb./doop Beerta 22/25-9-1685

 

III.c - Benjamin Luppes

Geb./doop Nieuwe Beerta 12/13-5-1697, tr(1) Nieuwe Beerta 1716 (h.c. 24-4-1716) Eltie Rijkes, geboren Nieuwe Beerta, dr. van Rijko Andries(sen) en Bonje Jans, tr(2) Nieuwe Beerta 18-8-1726 Harmke Joeskens, van Oostfriesland

Kinderen, data te Nieuwe Beerta, namen ontbreken in het doopboek zeer geregeld(!):

 1. ..., doop 26-11-1719
 2. ..., doop 19-1-1721
 3. ..., doop 15-2-1728
 4. ..., doop 1-5-1729
 5. ..., doop 3-12-1730
 6. ..., doop 17-2-1732

En van deze kinderen was Harm; volg IV

 

IV - Harm Benjamins (Noor)

Gedoopt in Nieuwe Beerta, begr. Nieuweschans 27-1-1796, tr(1) Nieuwe Beerta 2-6-1752 Imke (Emke) Wilken, van Harberen (Westfalen), begr. Nieuweschans 14-6-1790, tr(2) Nieuwe Beerta 15-1-1792 Jantje Aalfs, wed. van Harm Luikens, geb. Hamdijk, doop Bellingwolde 6-1-1744, overl. Hamdijk 29-11-1821, dr. van Alef Thijes en Trijntje Berents

Kinderen:

 1. Benjamin, doop Nieuwe Beerta 18-10-1753; volg V.a
 2. Wilke, doop Nieuwe Beerta 26-12-1755
 3. Harmke, doop Nieuwe Beerta 25-9-1757
 4. Harmke, doop Nieuwe Beerta 13-4-1759, overl. Nieuweschans 30-6-1833, tr. Christiaan Ernst Hoven, voerman overl. Nieuweschans 27-2-1827
 5. Anna, doop Nieuwe Beerta 29-10-1761, overl. voor 1803, tr. Nieuwe Beerta 23-5-1790 Helmer Wierts van Wenigermoer
 6. Hindrikje, doop Nieuwe Beerta 22-1-1764, overl. Nieuwe Beerta 28-4-1806, tr. Filippus Sikkes, overl. Nieuwe Beerta 1-7-1810; hun kinderen dragen de naam Noor!
 7. Gebke, doop Nieuwe Beerta 22-6-1766, overl. voor 1795, tr. Nieuwe Beerta 24-7-1791 Geerts Everts van Loga
 8. Luppe, doop Nieuwe Beerta 7-8-1768
 9. Anje, doop Nieuwe Beerta 11-8-1771
 10. Aaltien, doop Nieuwe Beerta 19-2-1774
 11. Aalf (zoon), geb./doop Nieuweschans 12/18-11-1792; volg V.b
 12. Trijntje, geb./doop Nieuweschans 28-10/2-11-1794

 

V.a - Benjamin Harmens (Noor)

Gedoopt Nieuwe Beerta 18-10-1753, overl. periode 1793/99, tr(1) Nieuwe Beerta 6-12-1780 Icktjen Martens, vermoedelijk geb. Beerta 18-5-1760 als dr. van Marten Adams en Jantjen Jans, tr(2) Nieuwe Beerta 4-9-1785 Dina Geerts, geb. Bellingwolde, arbeidster.

Kinderen, alle geboorte- en doopdata te Nieuwe Beerta:

 1. Harm, doop 7-10-1781
 2. Harm, doop 24-11-1782; volg VI
 3. Geert, doop 17-9-1786, boerenknecht, overl. Beerta 22-11-1817
 4. Imke, geb./doop 3/9-8-1789, dienstmeid, tr(1) Beerta 11-11-1812 Jacob Wilkes Emmens, wed. van Remke Tammes, geb. Beerta 26-11-1775, wever, zn. van Wilke Harms en Grietje Jacobs, tr(2) Beerta 28-2-1818 Lukas Geerts de Wit, geb.   Beerta 3-1-1796, boerenknecht, zn. van Geert Berends de Wit en Jeltje Lucas
 5. Geesijn, geb./doop 27-2/4-3-1792
 6. Wilke, geb./doop 21/24-11-1793

 

V.b - Aalf Harms (Noor)

Geboorte/doop Nieuweschans 12/18-11-1792, dagloner, tr. Hilke Geerts van Dijk

Kinderen:

 1. Antje Noor, geb. Bonda 25-10-1813, dienstmeid, tr. Beerta 22-5-1837 Renke Berends van Dijk, geb. Nieuwe Beerta 13-9-1813, boerenknecht, zn. van Berend Renken van Dijk
 2. Jantje Aalfs Noor, geb. Beerta ca. 1816, dienstmeid, overl. Bellingwolde 28-1-1835
 3. Geert Aalfs Noor, geb. Beerta 23-4-1818, boerenknecht, tr. Beerta 10-11-1838 Teke Tjarks Heres, geb. Wymeer 17-10-1817, dienstmeid, dr. van Tjark Jurjen Heres en Trijntke Geerts Hemmes (genaamd: Groen)
 4. Trijntje Noor, geb. Beerta ca. 1824, overl. Bellingwolde 31-3-1834
 5. Berendje Aalfs Noor, geb. Beerta 12-1825, overl. Beerta 7-2-1827

 

VI - Harm Benjamins (Noor)

Gedoopt Nieuwe Beerta 24-11-1782, kleermaker, overl. Beerta 6-1-1813, tr. Beerta 19-10-1806 Aaltjen Jans, doop Beerta 29-6-1783, naaister, overl. Beerta 7-1-1835, dr. van Jan Steffens en Teupke Wessels.

Kinderen, geboorte- en doopdata te Beerta:

 1. Jan, geb/doop 17/24-7-1808; volg VII
 2. Itjen, geb/doop 20/25-1-1811, naaister, tr. Beerta 30-12-1837 Eme Roelfs Edens, doop Wedde 20-9-1807, boerenknecht, zn. van Roelf Emes Edens en Rebekka Hindriks

 

VII - Jan Noor

Geb./doop Beerta 17/24-7-1808, sergeant (gedecoreerd met het Metalen Kruis (1832) en de Bronzen Medaille (1836), smid, policiedienaar, tr. Grave 2-5-1839 Antonia van den Boogaart, geb. Grave 19-10-1817, dr. van Reinier van den Boogaart en Barbara Hageman

Kind:

 1. Maria Barbera, geb. Grave 8-2-1840, overl. Oss 18-5-1919, tr(1) Grave 1-6-1866 Hendrikus Franciscus Wilhelmus de Smit [zie: Genealogie De Smit], geb. Grave 5-1-1824, goud- en zilversmid, overl. Grave 9-9-1876, tr(2) Joannes Reinders

 


gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 29 april 2000