Genealogie Nottelman
losse vondsten

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


Deze losse vondsten zijn aangetroffen tijdens naspeuringen van de genealogie Nottelman. Losse vondsten uit de regio Nederrijn zijn opgenomen op de pagina gegevens uit Wesel. Daar waar al (vrijwel) zekere relaties konden worden gelegd zijn deze bijeengebracht. Enkele gegevens behoren zeker toe aan de genealogie, maar moeten nog worden ondergebracht. Of alle gegevens uiteindelijk met elkaar in verband zijn te brengen is onzeker, maar het feit dat de familienaam niet zo frequent voorkomt doet vermoeden dat er een gerede kans is dat nog meer samenhang bestaat tussen de gegevens. De gegevens van de 19e een 20e eeuw zijn onderaan in chronologische volgorde te vinden.

 


Harmen van Lochum, genaamd Nottelmans

genoemd in 1612 in burgerboek Doetinchem (1553-1662) [Wapenheraut, 1914, pag. 122/123]

Andere Doetinchemse vondst:CAROLUS NOTELMAN

studeerde af (Litterarum) aan de Leidse Universiteit op 28 september 1615, 20 jr., van Den Haag [Album Studiosorum : Academiae Lugduno Batavae 1575 - 1875]Coenraet Not(t)elman

Geb. ca. 1593, o.tr.(gerecht)/tr. Delft 4/19.1.1620 Cornelia van Welij, afkomstig van Bueren; Coenraet woont a/d Oude Delft in Delft. Identiek aan Coenraad Notelman, in 1632 aangesteld als schout-fiscaal in Nieuw-Nederland, in 1633 opgevolgd door Lubertus van Dincklage [http://rudyard.oag.state.ny.us/agpage/aglist.html], wegens overmatig wijngebruiik [History of New Netherland, Edmund Bailey O'Callaghan, pag. 148; http://www.google.nl/books?vid=0LRsFqYO84vIVvyxOo87dc2&id=rH_RS8Cjk2EC&pg=PA319&lpg=PA319&dq=Rensselaer+Donck#PPA148,M1 ]

Op 1.10.1639 verschijnt Coenraat als gewezen officier in Nieuw Nederland voor en Amsterdamse notaris om een verklaring af te leggen over een fiscaal in Nieuw Nederland; Coneraat is dan 46 jaar.

NB: Kiliaen van Rensselaer tr(2).1627 Anna van Wely, dr. van Joannes van Wely, koopman te Amsterdam; Van Rensselaer was een van de eerste patroons van Nieuw Nederland. Deze Coenraet is dus identiek aan de Nieuw Nederlandse fiscaal [zo ook volgens: History of the City of New York in the Seventeenth Century, Mrs Schuyler van Rensselaer, pag. 119: Coenraet was een neef van Van Rensselaer]

Andere gegevens te Delft:

Zie ook: hieronder bij Wijnand


DOROTHEA Nottelman

(o?)tr. Amerongen 12.10.1656 met Willem Fockens van der Poort; trouwt te Overlangbroek [Bron: genealogiezuidoostutrecht.org]JOANNES NOTEMANUS

studeerde af (Thedologiae) aan de Leidse Universiteit op 11 juni 1624, 20 jr, van Juliacensis (waarsch.: Jlich) [Album Studiosorum : Academiae Lugduno Batavae 1575 - 1875]I    Wijnand Nottelman

predikant bij Wijk bij Duurstede, overl./begr. Wijk bij Duurstede, tr(1). Delft 27.7.1662 Maria Schage(n), overl./beg. Wijk bij Duurstede, dr.v. Gerbrand Schagen; tr(2) (hij is van Liesveld [geboortig?] en is 28 jr. van Wijk bij Duurstede) Amsterdam 20.9.1668 Christina van den Heede (23 jr., van Amsterdam) [OV 1920, kol. 295]; kinderen [Nat.Archief, Archief Tweede WIC, inv.nr. 350 (resoluties 1695)]:

 1. Johan; volg II
 2. Gerbrand, in 1686 met VOC-schip Oostenburg naar Batavia, in 1693 (als 'Gerrit' N. voorgedragen) soldijboekhouder te Bengalen (Houglij)
 3. Anthoinetta, overl. voor 1695 in Bengalen, tr. Jacob Pauw; zoon: Gerard
 4. Cornelia, gehuwd met Vincent Schaghen wonende te Utrecht, genoemd in hun testament (1712), eerder testament te Amsterdam 8.6.1708 notaris Gangel [Archief Utrecht, database NA]
 5. Christina, overl. 1692

Op 27.4.1662 huwt (ref.) ene Hendrick Nottelman te Cothen met Geertruijt van Kriekenberch. Als opmerking bij deze inschrijving is aangegeven: "Met att.v.Wijnant Nottelman, pastor te Wijck" [Bron: genealogiezuidoostutrecht.org]. Beide Nottelmannen zullen verwant zijn.

Wijnand (Vinandus Notelmannus) wordt op 28.5.1647 ingeschreven als student (van Tiel) te Franeker; hij tekent zelf als Wijnnandus Notelman [OV 1951, kol. 235/236]; 1652-1655 W. Notelman predikant N.H.Kerk in Overlangbroek [http://www.den-braber.nl/bronnen/utr/overlangbroek_onderwijzers.html]; in 1655 predikant der Hervormde Gemeente in Wijk bij Duurstede, beroepen van Overlangbroek, opgevolgt in 1682 door een andere predikant  [ANF 1888, p. 306]; 
Civiele procesdossiers bank van Zoelen 1657 - 1807
(Lijst van de procesdossiers van het rechterlijk archief van het ambt Neder-Betuwe 1588-1810, Gelders Archief Arnhem): Maria Schaghen, wede. Ds. Wijnandt Nottelman Jacob van Utrecht, c.s. 1689 186 [www.archieven.nl]

NB: Deze Wijnand zou een kleinzoon zijn boven genoemde Coenraet, zi fragment hierna [Bron: tijdschrift Het kromme rijngebied, mrt 2007, jg 41, nr 1]


NB: Genoemde Hendrick Nottelman, schillder, legt de burgereed af in Wijk bij Duurstede op 11.11.1662 [bron: Archief StadsgerechtWijk bij Duurstede, inv.nr. 73]

 

II   Joannes Nottelman

Wijk bij Duurstede, als student te Franeker ingeschreven in 1681, promotie univ. Utrecht 14.7.1690 ("Disputatio juridica inavgvralis, de compensatione"); vrijwel zeker identiek aan Johan Nottelman, advocaet en fiscael op de custe van Guinea/Elmina, genoemd in een tweetal akten [Archief Utrecht database NA] d.d. 13.12.1690, zn. van Wijnand Nottelman en Maria Schaghen, samen met zijn zusters Cornelia en Christina Nottelman; Noot: zie een voorganger van Johan als fiscaal op Guinea die enkele boekwerken schreef, t.w. Willem Godschalck van Focquenbroch op http://home.planet.nl/~jhelwig/focquenbroch/focquenbroch.htm

30/31- 5-1682 J. Nottelman (7895) en E. Stienstra (student), straatschenderij; aantasten van de hoogleraar J.A. Tronchin; glazen insmijten ten huize van de Rector; [Inventaris Universiteit te Franeker, Criminele Processen; via: www.archieven.nl]

Zie akten notarieel.archief.amsterdam 18.11.1695 na overlijden van Johannes Nottelman, met daarin genoemd wijlen Antonetta Nottelman (x Pauw), Cornelia Nottelman en Gerbrand Nottelman (in dienst O.I.C).

Ander gegeven Utrecht, wellicht gerelatreerd aan het gezin van I:Reinardus Arnoldus Nottelman

Lubeck (D), medicus, promotie univ. Utrecht 25.4.169318e EEUW

Hendrik Nottelman, huwelijksgetuige (oom van de bruidegom) Amsterdam 23.4.1734 bij het huwelijk van Claas Donker (van Enter, geb. ca. 1701 en Geesje Santmans/Sandman/Landmans (van Schutterop, geb. ca. 1708) [http://www.home.zonnet.nl/stapelveld/kwst.Eijsten.htm]

-----

Jillis Notelmans, van 's-Gravenhage, op 23.7.1763 vertrokken voor de VOC (Kamer van Delft) op het schip Gouverneur-Generaal naar Batavia als ondertimmerman; aankomst 11.9.1764 [voc.websilon.nl]

-----

Harmanus Nottelman/Nuttelman, waterhaalder van de Kalkoen (in de Utregtsedwarsstraat, tussen de Utregtsestraat en de Reguliersgragt), begr. Amsterdam 18.8.1748 Heiligeweg en Leidsekerkhof, tr. Geertruy Boumans, overl. Amsterdam 16.3.1755; dochter:

 1. Helena Nottelman/Nuttelman, ev-luth. gedoopt Amsterdam 31.8.1728, tr. Jan Stork; zeker 10 kinderen, w.o. 
  - Johannes, ev.luth. d. Amsterdam 9.5.1757, getuigen: Willem Elders en Geertruij Elders
  - Catharina, ev.luth. ged. Amsterdam 4.3.1753
  - Harmanus, ev.luth. ged. 26.2.1755, getuigen: Dirk Nottelman en Geertruij Boumans
  [gegevens van Sarina ter Veer]

-----

Augustinus Nottelmans, o.tr. Delft 28-03-1795, jongeman, afkomstig van Geertruijdenberg, onlangs te.Amersfoort, nu Reeuwijk met Reintje Rijnders, jongedochter, afkomstig van Voorst, onlangs Delft, nu Reeuwijk

-----

 

19e en 20e EEUW

Neeltje Jans Nottelman, op 12.12.1810 met attest. van Egmond aan Zee naar Egmond a/d Hoef, tr. Egmond Binnen 4.8.1810 Arie Pietersz de Koning, ged. Egmond a/d Hoef 24.12.1786, smid, zn. van Pieter de Koning en Maria Vervoort

Jb. Nottelman, graf in NH Kerk in Sint Maarten, Anno 1828 [Gen & Herald. Gedenkwaardigheden Noord-Holland]

Klaas Nottelman, geb. Barsingerhorn ca. 1811, vrijwillig matroos, zn. van Jan Nottelman en Aagtje Katers, tr.(aktedatum) Kruiningen 10.9.1835 Maria Griep, geb. Kruiningen ca. 1814, dr. van Jan Griep, schipper, en Dina Lavooij [ISIS-Zeeland]

Aagtje Nottelman, overl. Etten (N.Br.) 24.7.1842 [Mem.v.Succ.-GenLias]

Pieter Nottelman, overl. Etten-Leur 5.8.1845 [Mem.v.Succ.-GenLias]

Antje Nottelman, overl. Egmond Binnen 21.11.1846

Alida Nottelman, overl. Alkmaar 20.9.1857

Jannes Nottelman, tr. Jennigje Marsman; kinderen:
a) Jennigje Nottelman, geb. Ambt Ommen ca. 1854 , tr. Den Ham 30.11.1883 Frederikus Dubbink, geb. Den Ham 1853
b) Hendrikus Nottelman, geb. Ambt Ommen ca. 1864, landbouwer, tr. Den Ham 17.5.1900 Aaltje Valk, geb. Hellendoorn ca. 1871 [http://www.opm.wb.utwente.nl/staff/erik/genealogie/denham/pafg487.htm]
Noot: in dezelfde plaats Den Ham ook genoemd Jennigje Nortelman (x ca 1845? Willem Kalvenhaar) en Hendrikje Nortelman (x 1890? Albert Nijmeijer)

Jan Nottelman wordt op 19.8.1863 benoemd tot hulponderwijzer te Koedijk m.i.v. 1.10.1863 met een salaris van 350,-- per jaar; hij is op dat moment nog hulponderwijzer te Ouddorp op Flakkee; hij wordt op 1.1.1885 benoemd tot voorzanger in de hervormde kerk; op 15.10.1908 wordt hij op eigen verzoek eervol ontslagen wegens langdurige ziekte; 
Jan Nottelman, op 24.2.1882 (getuige bij doop in Koedijk) als onderwijzer genoemd, 24 jaar oud [http://www.let.uu.nl/~Gerrit.Bloothooft/personal/Bloothooft/www/tak-jan/twijg-willem/Bloot8-7-kinderen.htm];
Jan Nottelman, getuige op 7.1.1875 te Koedijk bij geboorte kind Jacoba IJfs, dr.v. Jan IJfs en Trijntje van Twuijver:
Jan Nottelman is van beroep hulponderwijzer, 36 jaar oud wonende te Koedijk; de tweede getuige is hoofdonderwijzer Arien Hartland [afschrift geboorteakte door S. Willemse]

N. Nottelman, gedaagde 1867 arrondissmentsrechtbank Breda inzake laster [ISIS-Brabant]

Grietje Nottelman, geb. Petten, 6.1.1875, overl. Stoutenburg 28-9-1940, tr. Heiloo 10.5.1900 Arien Klomp (Heiloo 24.10.1875 - Stoutenburg 2.2.1951), dr. van Hubert Nottelman en Aaltje Dalenberg [http://users.bart.nl/~menco/klomp.html]

Geertje Nottelman, gehuwd met Gerrit Schottert, genoemd Zuidwolde 1917 bij huwelijk van haar dochter Johanna Schottert (van Ommen)

Gerrit Nottelman en zijn echtgenote Anna Koster doen verzoek tot naamsverandering t.b.v de minderjarige Kathleen Margeret Buckle (geb. Isleworth (Eng) 17.9.1931), ten einde voortaan den geslachtsnaam Buckle Nottelman te dragen (Staartscourant juli 1933 en oktober 1934); goedkeuring per KB 17.9.1934 N 26 [OV 1933, bijlage september en OV 1934, bijlage december]


gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 13 januari 2023