Slavernij in het Malakka van 1736

 
De aanwezigheid van slaven in de bevolking en bij de VOC


 

Het merkteken van de VOC met daar boven de letter M van Malakka, gebruikt op stukken die naar Batavia zijn verstuurd.
Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), nummer toegang 1.04.02, inventarisnummer 8624.

 


Een bewerking en bcschouwing van archiefbronnen - © 2023 Herman de Wit, Maarssen.


 

Aanleiding

In het jaar 2023 brengt de herdenking van de afschaffing van de slavernij dit lang onderbelichte onderwerp extra onder de aandacht. In 1863 werd de slavernij wettelijk verboden in het Caraïbisch gebied en in Suriname. De slaven op de plantages in Suriname moesten echter nog tien jaren blijven werken. Rekenend vanaf 1 juli 1873 is het in 2023 dus 150 jaar geleden dat de slaven in Suriname bevrijd waren van hun plantage-arbeid.

De aandacht voor slavernij heeft zich in het verleden vooral gericht op de activiteiten van de West-Indische Compagnie (WIC). Meer recent is er aandacht voor de rol die de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) hierbij speelde. Eigenlijk is die late aandacht vreemd, want de omvang van de slavernij in de Aziatisch handel van de VOC was groter dan die van de transatlantische handel van de WIC.

In 1860 werd de slavernij in Nederlands-Indië afgeschaft. Dat betekende overigens niet dat er feitelijk ook geen sprake meer was van slavernij, want die kwam in sommige gebieden tot aan het begin van de twintigste eeuw voor. Wetenschappelijk onderzoek naar slavernij bij de VOC is nog maar recent op gang gekomen. De aard van de slavernij bij de VOC was weliswaar anders dan die bij de WIC, beiden waren uiteraad wreed en vanuit hedendaags perspectief verwerpelijk.

Al tientallen jaren doe ik onderzoek naar een familie De Roth in de Nederlanden en één van deze De Roths verbleef een tijd in Malakka. Onderzoek doen naar de leden van deze familie betekent voor mij, dat ik probeer gevonden gegevens in hun context te begrijpen. Omdat het VOC-archief veel informatie over de bevolking van Malakka in 1736 bleek te bevatten, kon ik deze en andere informatie over deze stad bestuderen.
Mijn beeld van de dan in Malakka aanwezige Johan de Roth kon daarmee verder worden ingekleurd.

Om een kleine bijdrage te leveren aan onze kennis over de slavernij onder de VOC heb ik onderstaand document gemaakt, waar ik in detail in ga op de bewoners van Malakka in 1736. In alle bevolkingsgroepen blijkt slavernij voor te komen en ongeveer 20% van de Malakse bevolking bestaat op dat moment uit slaven.

 


Gelieve bij verwijzing naar onderstaande publicatie deze pagina te gebruiken:

http://de-wit.net/malakka-1736/malakka-1736-bewoners-slavernij.html

<< deze publicatie is nog niet beschikbaar >>


 


Een bewerking en beschouwing van archiefbonnen -  © 2023 Herman de Wit, Maarssen

Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net.